Cursus ESP Motorisch Leren (ouderen)

De gezondheid van ouderen is steeds belangrijker in de behandeling van een ziekte of aandoening. Fysiotherapeuten moeten mensen trainen in hun dagelijks bewegingsgedrag.

Met therapie voelen mensen zich fitter en kunnen ze gezondheidsproblemen voorkomen, uitstellen of als minder ernstig beleven. Zowel bij ouderen met gezondheidsproblemen als gezonde ouderen met of zonder ouderdomsgebreken. Als fysiotherapeut heb je praktische kennis nodig van trainingsleer en modellen van gedragsverandering.

De driedaagse cursus ESP Motorisch leren (ouderen) vertaalt beide kennisgebieden in vaardigheden voor de begeleiding van de ouder wordende patiënt. We hebben de nieuwste inzichten uit theorie en praktijk omgezet in stapsgewijze, eenvoudig toepasbare handelingen, met speciale aandacht voor de creativiteit en functionaliteit van oefenen bij ouderen. De cursus is speciaal geschikt voor de geriatriefysiotherapeut en fysiotherapeuten die vaak met ouderen werken.

Beschikbaarheid

Toelating:

Locatie

Startdatum

Docenten

Taal

Beschikbaarheid

 

Prijs

 
 
 
Bel:
+31 24-301 04 85

Print

Inhoud van de cursus ESP Motorisch Leren (ouderen)

Beschrijving

Motorisch leren en training bij ouderen

Steeds meer krijgt bij ouderen de gezondheid van de client een belangrijke plek in plaats van het behandelen van een ziekte of aandoening. Voor de fysiotherapeut is dat de uitdaging om mensen te trainen in hun dagelijks bewegingsgedrag. Doel van therapie is dat men zich fitter voelt, zich tot meer in staat voelt én waarbij gezondheidsproblemen worden voorkomen, uitgesteld of als minder ernstig worden beleefd.  Deze positieve insteek van gezondheid geldt evenveel voor ouderen die reeds gezondheidsproblemen hebben als voor gezonde ouderen met of zonder ouderdomsgebreken.

Om dit goed te doen is praktische kennis nodig van trainingsleer en van modellen van gedragsverandering.  Deze cursus vertaalt beide kennisgebieden direct in vaardigheden gericht op begeleiding van de ouder wordende patiënt.  De nieuwste inzichten uit de theorie en de praktijk zijn omgezet in stapsgewijze, eenvoudig toepasbare handelingen voor de fysiotherapeut. Hierbij wordt speciale aandacht geschonken aan de creativiteit en functionaliteit van oefenen bij ouderen.

De cursus duurt drie dagen. Na twee dagen cursus volgt een aantal weken waarin het geleerde toegepast kan worden in de eigen praktijk. Daarop volgt  nog één dag cursus waarin in ontspannen sfeer met collega’s casuisitiek wordt besproken en dieper ingegaan wordt op de problemen uit de praktijk.

De cursus is geschikt voor iedere fysiotherapeut die regelmatig met de doelgroep ouderen werkt en speciaal geschikt voor de geriatriefysiotherapeut. De cursus kan ook intern in praktijken en instellingen gegeven worden.

Leerdoelen

Inzicht in huidige stand van zaken in praktijk en wetenschap op de gebieden van motor learning; leertheorieen, leerstrategieen en plasticiteit en de mogelijkheden voor de praktijk.
Inzicht in trainingsleer specifiek gericht op kracht, uithoudingsvermogen en coordinatie.
Kunnen toepassen van trainingsprincipes op casuistiek.
Kunnen expliciteren van doelen in gedragsverandering en op basis van persoonskarakteristieken een keuze te maken in strategie van gedragsverandering.
Strategie in gedragsverandering stapsgewijs kunnen uitvoeren in een interventie.
Kunnen integreren van motorisch leren en trainingsleer in het dagelijkse klinische denkproces.