Cursus Algemeen- IMTT Myofasciale triggerpoint therapie module 1

25 plekken beschikbaar

Beschikbaarheid

Toelating:

Bachelor fysiotherapie

Locatie

Gennep

Accreditatie

  • KNGF alg. fysiotherapeut

Startdatum

20 november 2020

Docenten

Robin Böke en Marita Lorenz

Taal

Engels

Beschikbaarheid

 

Prijs

€ 752

 
 
 
Bel:
+31 24-301 04 85

Print

Inhoud van de cursus Algemeen- IMTT Myofasciale triggerpoint therapie module 1

Beschrijving

Inleiding

In deze eerste module triggerpointtherapie wordt elke spier in de romp, nek en schouders onderzocht met rek-, spannings- en palpatietesten. Mogelijke letselmechanismen die in de medische voorgeschiedenis van de patiënt zijn vastgesteld, worden geïdentificeerd en opgenomen in de klinische redenering en behandeling. Het werken aan casestudies maakt het voor de deelnemers gemakkelijker om het geleerde in de praktijk te brengen.

Accreditatie

Voor deze cursus IMTT triggerpoint therapie wordt accreditatie aangevraagd bij het KNGF en het Keurmerk voor algemeen practicus

Prijs

De prijs voor de cursus IMTT triggerpoint therapie module 1 bedraagt € 752,-

Cursusdata

De cursus vindt plaats op 20-24 November 2020

Doelstellingen

De deelnemers herkennen myofasciaal veroorzaakte pijn en functiestoornissen van het neuromusculoskeletale systeem. Zij zijn zich bewust van de onderliggende pathofysiologische veranderingen in de myofasciale structuren en kunnen deze (op het gebied van de romp, nek en schouder) specifiek en adequaat behandelen door middel van handmatige technieken. Ze weten hoe ze bekende concepten van functionele bewegingstherapie en ergonomie kunnen integreren in het behandelconcept.

Competentie

Afgestudeerden van deze module kunnen myofasciale problemen op het gebied van romp, nek en schouders herkennen, onderzoeken en behandelen en deze vaardigheden toepassen in hun werk als praktijkfysiotherapeut. Bewijs van bekwaamheid In kleine groepen tonen de deelnemers in een casestudy de klinische redenering en de behandeling van een myofasciaal probleem aan.

Inhoud

Dag 1
Aanmelding en koffie 0900 – 0945
Voorstelronde 1015 – 1020
Praktijk palpatie M. Infraspinatus 0945 – 1015
Terminologie, Diagnosecriteria 1020 – 1100
Pauze 11.00 – 11.15
M. Infraspinatus 1115 – 1215
Behandelingstechnieken 1215 – 1300
Lunch 1300 – 1400
M. Teres Major, M. Teres Minor 1400 – 1515
Diagnosecriteria 1515 – 1545
intertester reliability 1545 – 1600
Pauze 1600 – 1615
M. Pectoralis Major 1615 – 1715
M. Deltoideus 1715 – 1800
Dag 2
Vragenronde 0900 – 0900
Behandelingsvolgorde, Clinical Reasoning 0900 – 0945
M. Supraspinatus 0945 – 1030
M. Latissimus Dorsi 1030 – 1100
Pauze 1100 – 1115
Aetiologie, activeren, de-activeren 1115 – 1145
M. Subscapularis 1145 – 1300
Lunch 1300 – 1400
M. Serratus Anterior 1400 – 1500
Myofasciale Pijn, Dysfunctie, Studies 1500 – 1600
Pauze 1600 – 1615
Schouder onderzoek en demonstratie 1530 – 1615
M. Trapezius Pars Descendens 1615 – 1800
Dag 3
Vragenronde 0900 – 0900
herhaling dag 2 0900 – 0930
M. Levator Scapulae 0930 – 1015
M. Sternocleidomastoideus 1015 – 1100
Pauze 1100 – 1115
Pathofysiologie 1115 – 1200
Mm. Scaleni 1200 – 1245
Chronificering bindweefsel 1245 – 1300
Lunch 1300 – 1400
Mm. Splenius Cervicis/ Capitis 1400 – 1445
Techniektraining 1445 – 1530
Indicaties, contra indicaties 1530 – 1600
Pauze 1600 – 1615
Mm. Errector Spinae (cervikal, thorakal) 1615 – 1730
palpatie CWK 1730 – 1800
Dag 4
Vragenronde 0900 – 0900
Fibromyalgie, indicaties,contra-indicaties 0900 – 0930
M. Subclavius, M. Pectoralis Minor 0930 – 1015
Onderzoek en behandeling 1015 – 1100
Pauze 1100 – 1115
Mm. Rhomboidei, M. Trapezius, M. Serratus Posterior Superior 1115 – 1200
Onderzoek CWK en demonstratie 1200 – 1300
Lunch 1300 – 1400
Mm. Abdominales 1400 – 1500
Yellow flags 1500 – 1530
IMTT, MGMS, Curriculum 1530 – 1600
Pauze 1600 – 1615
M. Serratus Posterior Inferior 1615 – 1645
Mm. Errector Spinae (thoracaal en lumbaal) 1645 – 1800
Dag 5
Vragenronde 0900 – 0900
Mm. Intercostales, Diaphragma 0900 – 0945
Referred Pain 0945 – 1000
M. Quadratus Lumborum 1000 – 1100
Pauze 1100 – 1115
Studie Low Back Pain (Gunn et al) 1115 – 1145
Onderzoek LWK 1145 – 1215
M. Iliopsoas 1215 – 1315
Lunch 1315 – 1415
Mm. Glutei, M. Piriformis 1415 – 1515
Afsluiting module 1 1545 – 1600

Docenten

Robin Böke, (geboren 1978, ) fysiotherapeut sinds 2001, Heilpraktiker sinds 2005, instructeur voor myofasciale triggerpoint therapie IMTT® sinds 2014.
Verdere opleiding in manuele triggerpointtherapie, droge naalden, manuele therapie, NLP en osteopathie.
Sinds 2013 werkt hij in zijn praktijk met een focus op de behandeling van musculoskeletale klachten.

Marita Lorenz-Ruthenberg

Fysiotherapeut, zelfstandige sinds 1995 met een gezondheidscentrum voor fysiotherapie en medische fitness, Heilpraktiker, manueel therapeute, droge naald, osteopathische therapie D.O.T.T.M
Instructeur voor myofasciale triggerpunttherapie IMTT® , instructeur voor manuele therapie DGMSM

Opmerkingen

  • Toelatingseisen: fysiotherapeuten diploma BSc, artsen
  • Cursustaal: Engels
  • Inbegrepen zijn koffie, thee, een door Physio Education verzorgde lunch, cursusmateriaal (map, handout, pen).
  • Groepsgrootte: ca. 15-25

25 plekken beschikbaar