Cursus Nexus Klinisch redeneren & dossiervoering

Vanuit de wens of noodzaak te professionaliseren zien we een aantal trends binnen de fysiotherapie, zoals werken met richtlijnen, installeren van een kwaliteitsregister en directe toegankelijkheid. Externe partijen verwachten ‘transparante zorg’ en een ‘goed dossier’. In verplichte audits moet je aantonen dat je transparante zorg levert. Het fysiotherapeutisch dossier is hierbij vaak de bottle neck. Recentelijk is de richtlijn verslaglegging van het KNGF vernieuwd. De basis voor dossiervoering is klinisch redeneren. Tijdens de cursus gaan we onder meer in op de drie kernproblemen van verslaglegging: formuleren van een geldige fysiotherapeutische diagnose, formuleren van een hoofddoel (SMART) en het plannen en uitvoeren van evaluaties als kern van de kwaliteitscyclus. Je oefent met eigen dossiers. De cursus Klinisch redeneren en verslaglegging is vooral bedoeld voor fysiotherapeuten die hun kennis en vaardigheden rondom het dossiervoering willen verbeteren.

18 plekken beschikbaar

Beschikbaarheid

Toelating:

bachelor fysiotherapie

Locatie

Nexus Gennep of incompany

Accreditatie

 • KNGF alg. fysiotherapeut
 • SKF

Startdatum

Docenten

Martin Ophey en Erwin Jansen

Taal

Nederlands

Beschikbaarheid

 

Prijs

€ 425,00

 
 
 
Bel:
+31 24-301 04 85

Print

Mededeling

kan ook incompany

Inhoud van de cursus Nexus Klinisch redeneren & dossiervoering

Beschrijving

Studiebelasting

De cursus duurt twee dagen met een voorbereidende en een tussentijdse opdracht. De totale studiebelasting is 16 uur (12 uur direct contact). Ook deze Nexus cursus is weer volgens de formule 50% theorie + 50% praktijk = 100% cursus!

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd met 16 punten voor het register algemeen fysiotherapeut (KNGF) en met 16 kwaliteitsuren door het Keurmerk Fysiotherapie (SKF).

Voordelen

 1. Met je eigen dossiers aan de slag.
 2. Up to date.
 3. Accreditatie is toegekend.
 4. Maximaal 24 deelnemers.
 5. Lage kosten.

Niveau cursus

De cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten die graag hun kennis en vaardigheden rondom klinisch redeneren en dossiervoering willen verbeteren.

Competenties

 • Fysiotherapeutisch handelen: Screening, fysiotherapeutische diagnostiek, fysiotherapeutisch behandelen, afsluiten.
 • Competenties uit het domein “communicatie”, “samenwerken” en “kennis delen” komen aan bod.

Leerdoelen

 • De student kan in eigen woorden een omschrijving van het begrip `klinisch redeneren` geven.
 • De student kan in eigen woorden de verschillende vormen van klinisch redeneren toelichten en kent de voor- en nadelen van deze vormen.
 • De student kent de verschillende evidentiebronnen en begrijpt waarom er beslissingen bij individuele patiënten gebaseerd moeten worden op deze evidentiebronnen.
 • De student kan beslissingen bij eigen patiënten expliciteren.
 • De student kan zelfstandig een fysiotherapeutische diagnose formuleren.
 • De student kan zelfstandig smarte hoofddoelen formuleren.
 • De student kan de nieuwe richtlijn verslaglegging zelfstandig gebruiken en kent het verschil tussen basis en conditionele gegevens.
 • De student heeft na afloop van de cursus een aantal eigen dossiers die aan alle eisen van goede zorg voldoen.

Inhoud

De basis voor de dossiervoering is het klinisch redeneren. Op dag 1 wordt aandacht besteed aan de vormen van klinisch redeneren, voorwaarden voor klinisch redeneren en wordt middles een aantal oefeningen de cursist bewust gemaakt van zijn eigen redeneerstrategieen.

In een verdiepende opdracht verwerkt de deelnemer de inhoud van dag 1 door middel van toepassing bij zijn eigen patiënten.

Dit helpt vervolgens om gedurende dag 2 aan de slag te gaan met de nieuwe richtlijn verslaglegging. De cursist leert met basis-, conditionele en plusgegevens te werken.

Verder wordt op de drie kernproblemen van verslaglegging ingegaan: het formuleren van een geldige fysiotherapeutische diagnose, het formuleren van een hoofddoel (SMART) en het plannen en uitvoeren van evaluaties als kern van de kwaliteitscyclus.

In oefeningen werkt de fysiotherapeut met zijn eigen dossiers. Aan het einde van de cursus beschikt de deelnemer over minstens 2 voorbeelden (show cases) aan de hand waarvan in eigen werksituatie weer gebruikt gemaakt kan worden.

De afgelopen jaren hebben wij deze cursus veelvuldig incompany verzorgd. Mocht u interesse hebben in een incompany cursus neem gerust contact met ons op.

 • Docent: Martin Ophey of Erwin Jansen.
 • Cursustaal: Nederlands.
 • Cursustijden: 9.30 tot 16.30h
 • Datum: 15 en 29 november 2017.
 • Kosten: 425,00 euro.
 • Inbegrepen zijn koffie, thee, een door Nexus verzorgde lunch, cursusmateriaal (map, handout, pen). Er is geen toetsing als onderdeel van de cursus.
 • Groepsgrootte: ca. 12-24.
 • doelgroep: fysiotherapeuten (bachelor).

18 plekken beschikbaar