Cursus Algemeen- Hands-on the shoulder

25 plekken beschikbaar

Beschikbaarheid

Toelating:

Bachelor fysiotherapie

Locatie

Gennep

Accreditatie

 • KNGF alg. fysiotherapeut
 • KNGF manueel therapie

Startdatum

27 november 2020

Docenten

Wouter Geerse

Taal

Nederlands

Beschikbaarheid

 

Prijs

€ 497,00

 
 
 
Bel:
+31 24-301 04 85

Print

Inhoud van de cursus Algemeen- Hands-on the shoulder

Beschrijving

Inleiding:

Rond de 27% van de bevolking kan te maken krijgen met schouderpijn. Het is logisch dat er binnen de fysiotherapie regelmatig patiënten gezien worden die klachten hebben in de schouderregio. Er wordt gesproken van het schoudercomplex maar onderzoek en behandeling van deze patiëntengroep hoeft niet complex te zijn. Binnen deze tweedaagse cursus gaan we dieper in op het klinisch redeneerproces als het gaat om schouderklachten. Hoe onderzoeken we de patiënt? En hoe gaan we het behandelplan handen en voeten geven?

Accreditatie:

Voor deze cursus hands-on the shoulder, wordt accreditatie aangevraagd bij het KNGF en het Keurmerk voor algemeen practicus en manuele therapie.

Prijs:

De prijs voor de tweedaagse cursus hands-on the schouder is € 497,-

Datum:

De cursusdata zijn 27 en 28 november 2020

Doelstellingen

 • De fysiotherapeut is in staat om een analyse te maken van het probleem en hypotheses op te stellen naar aanleiding van de anamnese, het functieonderzoek en de behandeling
 • De fysiotherapeut is in staat om op basis van deze analyse een behandeling uit te voeren en het effect te beoordelen
 • De fysiotherapeut is in staat om zijn klinisch redeneerproces te reflecteren en bij te sturen waar nodig
 • De fysiotherapeut is in staat om zowel actieve als passieve behandeltechnieken toe te passen met de juiste dosering bij een patiënt met schouderklachten
 • De fysiotherapeut heeft de kennis van de verschillende pijnmechanismen en kan deze herkennen in de praktijk
 • De fysiotherapeut heeft kennis van verschillende pathologieën in de schouderregio en weet deze op de juiste waarde te schatten binnen het management van de patiënt
 • De fysiotherapeut is in staat om een helder onderscheid te maken tussen de klinische gegevens van de patient en de overdenkingen met betrekking tot de theoretische aspecten en deze op de juiste waarde te schatten

Inhoud (tijdschema)

Dag 1 aanvang 09.00 Dag 2 aanvang 09.00
Introductie & Clinical Reasoning Feedback dag 1 & doelen dag 2 (30’)
Setting the scene – casus & Brickwall model Pijnmechanismen in relatie tot de schouder (60’)
Koffiepauze 10.30-10.45 Koffiepauze 10.30-10.45
Klinische patronen & pathologieën schoudercomplex Passief onderzoek glenohumeraal, scapulothoracaal, AC en SC gewricht
Lunchpauze 12.30-13.15 Lunchpauze 12.30-13.15
Hoe plan ik het onderzoek van het schoudercomplex? Clinical Reasoning Behandeling: theorie en praktijk passief bewegen in relatie tot schouderklachten
Koffiepauze 14.30-14.45 Koffiepauze 15.00-15.15
Onderzoek van de schouder – deel 1 Tendinopathieën rotatorcuff
Specifieke schoudertests (‘if necessary’ tests) Klinisch redeneren: casuïstiek
Afsluiting 17.00 Afsluiting 17.00

Docent:

Wouter Geerse is als fysio- manueel therapeut werkzaam in een particuliere praktijk. Naast het behandelen van patiënten, is hij als Teacher Candidate verbonden aan de International Maitland Teachers Association (IMTA). Vanuit deze rol geeft hij internationaal les aan de opleiding tot Maitland manueel therapeut.

Opmerkingen

 • Toelatingseisen: Fysiotherapeuten met een diploma BSc
 • Cursustaal: Nederlands
 • Inbegrepen zijn koffie, thee, een door Physio Education verzorgde lunch, cursusmateriaal (map, handout, pen).
 • Groepsgrootte: ca. 15-25

25 plekken beschikbaar