Opleiding ESP (Sport)fysiotherapie

Veel fysiotherapeuten die opzoek zijn naar een master opleiding kiezen uiteindelijk voor deze praktische post HBO sportfysiotherapie opleiding.
Jij wilt je specialiseren en bent opzoek naar een opleiding die aansluit bij het dagelijkse werk, bekijk de leerdoelen en voordelen van de opleiding.

Onze tweejarige opleiding ESP sportfysiotherapie leidt fysiotherapeuten op tot specialistisch professional in de sportgezondheidszorg. Als sportfysiotherapeut help je bij het voorkomen van letsel, herstel van optimale functies en de verbetering van sportprestaties. Je adviseert, begeleidt en behandelt topsporters en recreatieve sporters, maar ook mensen met een chronische aandoening en specifieke doelgroepen van alle leeftijden. Een bachelor fysiotherapie is minimum vereist voor deze opleiding.

11 plekken beschikbaar

Beschikbaarheid

Toelating:

bachelor fysiotherapie

Locatie

Gennep

Accreditatie

 • KNGF alg. fysiotherapeut
 • SKF

Startdatum

9 februari 2020

Docenten

Harald Bant, Robert van den Berg, Martin Ophey, Igor Tak, Paul Beenen

Taal

Nederlands

Beschikbaarheid

 

Prijs

€ 2950,00

 
 
 
Bel:
+31 24-301 04 85

Print

Mededeling

De prijs is voor level 1 (eerste studiejaar).

Inhoud van de opleiding ESP (Sport)fysiotherapie

Beschrijving

Studiebelasting

De tweejarige opleiding sportfysiotherapie kent een studielast van 910 studiebelastingsuren (32,5 EC’s). Naast de zes onderwijsweken is de studielast gemiddeld 4 tot 6 uur per week.

Waarom deze opleiding

 • 50% theorie + 50% praktijk = 100% opleiding
 • state-of-the-art vakinhoud
 • docenten met veel praktijkervaring
 • flexibel curriculum
 • direct nieuwe kennis en vaardigheden toepassen bij eigen patiënten ,betaalbaar

Competenties

De competenties van het opleidingsprofiel ESP sportfysiotherapeut zijn afgeleid van het internationale SPA-competentieprofiel (International Federation of Sportsphysiotherapy, IFSP) en het Nederlandse competentieprofiel sportfysiotherapie (Nederlandse Vereniging van fysiotherapeuten in de sportgezondheidszorg, NVFS).

Binnen de ESP sportfysiotherapie opleiding ontwikkel je competenties in verschillende rollen.

In de rol van specialist:

 1. Screenen
 2. Diagnosticeren
 3. Het verlenen van eerste hulp bij sportongevallen (EHBSO)
 4. Therapeutische handelen
 5. Preventief handelen
 6. Begeleiden van betrokkenen
 7. Professioneel samenwerken

In de rol van innovator:

 1. Wetenschappelijk onderbouwen van sportfysiotherapeutisch handelen
 2. Beroep innoveren

In de rol van professioneel leider:

 1. Managen van innovatieprocessen
 2. Sturen van professioneel samenwerken

In de rol van adviseur:

 1. Deskundigheid bevorderen
 2. Coachen van beroepsgenoten
 3. Verlenen van consultatie

Leerdoelen van de sportfysiotherapie opleiding

De tweejarige ESP sportfysiotherapie opleiding leidt op tot een specialistische professional op het gebied van de preventie, curatie, revalidatie en re-integratie in de sportgezondheidszorg. In de ESP opleidingen staat de sporter als biopsychosociale eenheid participerend in zijn/haar context centraal. De basis hiervoor leggen we door de introductie van het MDBB-model en het handelingstheoretische model van Wimmers en de Vries.

De sportfysiotherapie opleiding draagt zorg voor het ontwikkelen, samenstellen en aanbieden van een samenhangend geheel van competenties waarmee studenten (met een beroep op de toenemende zelfstandigheid):

 • zich kunnen oriënteren, bekwamen en vormen in kennis, technische en relationele vaardigheden, attitude en persoonskenmerken van een beginnende sportfysiotherapeut.
 • als beginnend sportfysiotherapeut breed inzetbaar zijn in het werkveld van de sportfysiotherapie en op bepaalde gebieden een meer dan gemiddeld kennis-, vaardigheids- en attitudeniveau ontwikkelen.
 • de gekozen individuele leerweg optimaliseren, met inachtneming van aanleg, motivatie en vorderingen (persoonskenmerken).
 • zich ontwikkelen in de rollen van specialist, innovator, professioneel leider en adviseur. Het accent in de ESP sportfysiotherapie opleiding ligt op het gebied van specialist.

Opbouw

De ESP-opleiding bestaat uit twee studiejaren: level 1 en level 2. Elk level bestaat uit drie onderwijsblokken. Centraal in elk onderwijsblok staat de onderwijsweek. De onderwijsweek start altijd op zondag en eindigt op vrijdag. Deze zes dagen van intensief van en met elkaar leren zorgen voor voldoende verdieping in het vakgebied sportfysiotherapie. Elke lesdag begint om negen uur en eindigt om vijf uur in de middag, met een uur pauze voor een goede lunch en een korte wandeling in het bos of een extra kopje koffie. Je bereidt de onderwijsweek voor aan de hand van een aantal opdrachten die je in de weken voor de onderwijsweek uitvoert. Na afloop van de onderwijsweek verwerk en integreer je de nieuwe kennis en vaardigheden in bestaande voorkennis. Ook dit gebeurt aan de hand van opdrachten. Voor elk blok ontvang je een handige blokhandleiding waardoor je altijd overzicht hebt en jouw eigen leertempo kunt bepalen.

Inhoud

Gedurende de zes blokken van de opleiding sportfysiotherapie staan de vijf doelgroepen centraal waarmee je als sportfysiotherapeut in aanraking komt. Een opleiding tot sportfysiotherapeut is niet alleen bedoeld voor fysiotherapeuten die met topsporters werken. Slechts een klein percentage van fysiotherapeuten werkt in de topsport. Uiteraard besteedt de ESP-opleiding ook aandacht aan het begeleiden van andere doelgroepen waar specialistische kennis en ervaring een vereiste is, zoals:

 • Prestatiegerichte sporters.
 • Recreatieve sporters.
 • Mensen met deconditioneringsproblematiek: het verantwoord activeren van mensen die bijvoorbeeld niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voldoen.
 • Mensen met een chronische aandoening: het uitvoeren van bewegingsprogramma’s voor mensen met diabetes type 2, COPD en coronaire problematiek.

Stages

Gedurende het opleidingstraject sportfysiotherapie loop je een aantal stages om jouw kijk op de sportgezondheidszorg te verbreden (wat doen andere disciplines?) en te verdiepen (hoe werkt de ervaren sportfysiotherapeut met een voetbalteam?).

Begeleiding

Gedurende de opleiding tot sportfysiotherapeut werk je met een eigen studiecoach. Deze coach begeleidt je gedurende de twee jaar. Je kunt problemen rondom studieplanning bespreken maar ook inhoudelijke vragen aan de coach voorleggen.

Vrije studieruimte

De vrije studieruimte is bedoeld voor activiteiten die je op eigen initiatief ontplooit om je als sportfysiotherapeut verder te bekwamen. Denk aan een congresbezoek, het volgen van een cursus, lezen van literatuur of het opzetten van een project in de eigen werkomgeving.

Assessments

Het assessmentprogramma binnen de ESP-opleiding is competentiegericht. Dat houdt in dat je leert op een overtuigende manier jouw eigen kennen en kunnen in de echte beroepscontext te bewijzen. Dat bewijs lever je in vijf portfolio-assessments. Met het behalen van een portfolio-assessment krijg je enkele studiepunten toegekend. In totaal gaat het om 32,5 studiepunten (EC’s). De studiecoach begeleidt je in het opzetten van de portfolios. De portfolios bevatten producten die je tijdens je opleidingstraject in een bepaald blok hebt gemaakt (de verdiepende opdrachten).

Daarnaast kent de ESP-opleiding natuurlijk ook een aantal kennis- en vaardigheidstoetsen. De resultaten van die toetsen neem je als aankomend sportfysiotherapeut ook op in je portfolio en tellen mee als bewijslast. Het hele portfolio-programma is flexibel opgezet zodat je op eigen tempo kunt leren en jouw leerresultaten kunt laten omzetten in studiepunten.

Digitale leeromgeving

De ESP-opleiding, documentatie en medestudenten zijn constant op het internet bereikbaar. Dit is mogelijk door het gebruik van een learning-management-system. Je kunt daar vragen stellen aan coaches, docenten en medestudenten, antwoord geven in discussies, recente literatuur downloaden en andere documentatie rondom de opleiding sportfysiotherapie raadplegen.

Diploma

Na het succesvol behalen van alle portfolio-assessments mag je de internationale titel ESP sportfysiotherapeut dragen. Gedurende uw opleiding tot ESP sportfysiotherapeut ontvang je ook het internationaal erkende EFR-BLS-diploma (Emergency First Response / Basic Life Support). ESP-level 1 is met 506 punten voor het register algemeen fysiotherapeut (KNGF) erkend. ESP-level 2 is met 320 punten voor het register algemeen fysiotherapeut (KNGF) erkend. De opleiding is ook geaccrediteerd door Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).

Voor fysiotherapeuten met een Master bewegingswetenschappen of vergelijkbare studies geeft het diploma ESP-sportfysiotherapie ook toegang tot het NVFS-register.

Studiehandleiding

Je kunt ook een digitale versie van de sportfysiotherapie studiehandleiding opvragen via info@nexus-physiotherapy.eu onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ook informatie over een andere cursus, cursussen of opleidingen kun je daar opvragen.

Locatie

De ESP-opleiding vindt plaats bij Nexus in Gennep.

Inschrijving & kosten

 • Je kunt de data van alle opleidingsweken opvragen bij het Nexus-secretariaat. Bij aanmelding krijg je deze informatie in ieder geval. De opleiding start weer 10 februari 2019.
 • Inbegrepen zijn: koffie, thee, een door Nexus verzorgde lunch, cursusmateriaal (map, handout, pen).
 • Groepsgrootte: circa 15 tot 30 deelnemers. Afhankelijk van de groepsgrootte zetten we een extra assistent in.
 • Je hebt toegang tot deze studie met een bachelor fysiotherapie.
 • De kosten voor de tweejarige opleiding zijn inclusief de kosten voor examinering en diplomering.
 • De eenmalige kosten van studieboeken zijn ongeveer 90 euro.
 • Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

Data van de open avond 2019

Deelname aan deze open avond is gratis. Stuur uiterlijk drie dagen van te voren een email aan info@nexus-physiotherapy.eu waarin je aangeeft deel te willen nemen.

 

NIEUW 2018
Naast de open avonden bestaat altijd de mogelijkheid om telefonisch of bij Nexus in Gennep een studieadviesgesprek te voeren. Daarbij brengen wij jouw interesses/voorkeuren in kaart en kijken welke cursus of opleiding interessant kan zijn. Ook deze studieadviesgesprekken zijn gratis. Bij interesse stuur een email aan info@nexus-physiotherapy.eu

Evaluaties vorige ESP sportfysiotherapie opleiding

 

 

Stel hier je snelle vraag!

Advies, aanvullende informatie of een terugbelverzoek van een specialist.

Je naam

Je e-mail

Je vraag

 

11 plekken beschikbaar