Voorwaarden

Artikel 12 Geheimhouding

Alle informatie die door cursusdeelnemers, studenten, docenten en patiënten aan Nexus opleidingsinstituut wordt verstrekt ten behoeve van de onderwijsorganisatie is vertrouwelijk. Nexus opleidingsinstituut (medewerkers en docenten) verplichten zich tot geheimhouding. Deze geheimhouding blijft ook na afloop van de cursusactiviteit van kracht.